8-03-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen – bezoek de landelijke informatiemiddag

Op de landelijke informatiemiddag ‘Impuls Regionale Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’ kunt u inspiratie opdoen voor het opstellen en uitvoeren van de regionale plannen om mensen met psychische aandoeningen aan de slag te helpen.

De Programmaraad organiseert samen met SZW, GGZ Nederland en kenniscentrum Phrenos in Utrecht een landelijke informatiemiddag over het programma ‘Impuls Regionale Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat werk veel kan bijdragen aan het herstel van psychische klachten: Het is daarom belangrijk dat organisaties en professionals uit de geestelijke gezondheidszorg samen met hun counterparts van Werk & Inkomen verbindingen leggen tussen re-integratie en participatie enerzijds en behandeling anderzijds.

Staatssecretaris Klijnsma liet onlangs weten deze samenwerking te willen stimuleren Ze stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten op het gebied van de participatie van mensen met psychische aandoeningen: de Impuls Regionale Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen (zie eerder bericht). Dit programma sluit aan op de goede ervaringen die zijn opgedaan met het rondje langs de arbeidsmarktregio’s (de ‘Werkateliers’, zie eerder bericht) en op de leerervaringen uit de vier voorbeeldregio’s.

Arbeidsmarktregio’s en ggz-instellingen kunnen gezamenlijk een beroep doen op de beschikbare gelden om regionale samenwerking op te zetten, door te ontwikkelen of structureel te verankeren, met als doel de kwaliteit van de ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen te vergroten.

De middag vindt plaats op 12 april in Utrecht. Meer informatie over doelgroep, locatie en aanmelden vindt u in het bericht van de Programmaraad.

Bron: bericht Programmaraad, 8 maart 2017.