24-04-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Indicatie regionale verdeling banenafspraak

De Werkkamer heeft een indicatieve verdeling van de Banenafspraak per regio tot en met 2019 vastgesteld.

Met dit nieuwe overzicht is een eerdere indicatieve verdeling t/m 2016 bijgesteld.

Het betreft een overzicht van het totale aantal garantiebanen dat per regio per jaar moet worden behaald om te voldoen aan het tijdspad dat is afgesproken voor de realisatie van de banenafspraak. Deze verdeling kan gebruikt worden als richtlijn. Het overzicht betreft slechts een indicatie. De banenafspraak is een macro-afspraak die noch per regio noch per sector is afgesproken.

De indicatie is gebaseerd op eerdere uitgangspunten van De Werkkamer (werkgelegenheid per regio, gecorrigeerd met de werkloosheid en het aantal Wajongers per regio). In deze tabel is rekening gehouden met de regionale herindelingen in een aantal arbeidsmarktregio’s (Midden-Holland, Rijnmond, Groot Amsterdam, Zaanstreek Westerland, Midden-Gelderland en Food Valley).

Op basis van de regionale trendrapportages banenafspraak maakt UWV voortaan 35 afzonderlijke overzichten met verdiepende informatie op regionaal niveau.

 

Bron: bericht Programmaraad, 18 april 2017.