2-03-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Indicatiestelling onder de Participatiewet moet beter aansluiten op praktijk

Daarom stuurde Cedris afgelopen week een brief, aangevuld met 15 voorbeelden uit de praktijk, naar de Tweede Kamer.

2016 wordt een belangrijk jaar voor de Participatiewet. Ondanks de inzet van veel partijen, stagneert de uitvoering op een aantal punten. Cedris maakt zich zorgen over de arbeidsparticipatie van de nieuwe instroom en over de inzet van instrumenten en kennis. Daarom stuurde Cedris afgelopen week een brief, aangevuld met 15 voorbeelden uit de praktijk, naar de Tweede Kamer. 

Een belangrijke verklaring voor de achterblijvende instroom, is dat de indicatie van het UWV te streng uitpakt en niet goed aansluit bij de praktijk. Uit een rondvraag onder SW-bedrijven blijkt dat de keuring als ‘strenger dan de oude Wsw’ wordt ervaren. Wat de gevolgen hiervan zijn, maakt Cedris zichtbaar met een inventarisatie van 15 praktijkvoorbeelden van mensen die zijn afgewezen voor het doelgroepenregister.

Praktijkroute

In de brief aan de Tweede Kamer herhaalt Cedris haar voorstel voor toevoeging van een ‘praktijkroute’ als toegangsweg tot het doelgroepenregister. Divosa en de VNG-commissie Werk en Inkomen ondersteunen de uitwerking van dit idee. Dit voorstel houdt in dat een in de praktijk (bijvoorbeeld bij een SW-bedrijf) gemeten verlaagde loonwaarde, ook toegang tot het doelgroepenregister moet bieden.

Beschut werken

Daarnaast spreekt Cedris in de brief haar zorgen uit over het feit dat het beschut werk nog niet op gang komt. Eén op de vijf gemeenten geeft aan deze voorziening niet aan te zullen bieden. Net als voor het doelgroepenregister hecht Cedris aan de rol van het UWV om aantallen te kunnen tellen en om te bewaken dat het instrument Beschut werken voor de zwakste groep wordt ingezet. Cedris pleit er echter ook voor dat mensen zelf de mogelijkheid krijgen deze indicatie aan te vragen.