5-04-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Informatie over de Praktijkroute om te delen met een werkgever

Omdat één en ander nog technisch ingeregeld moet worden is alle informatie rondom iemand die via de Praktijkroute tot het doelgroepregister is toegelaten nog niet meteen beschikbaar.

Als nazorg op de bovenregionale voorlichtingsbijeenkomsten (zie eerder bericht) geeft de Programmaraad enkele belangrijke aanwijzingen rond de Praktijkroute. Het ministerie is verantwoordelijk voor de informatievoorziening en de implementatie van de Praktijkroute. Gemeenten worden geïnformeerd door het ministerie en het Inlichtingenbureau.

  • Mensen die op grond van de Praktijkroute in het doelgroepregister horen, zijn nu nog niet allemaal zichtbaar in het doelgroepregister. Dit komt doordat nog niet alle gemeenten de techniek voor de melding “opname doelgroepregister” aan het Inlichtingenbureau up to date hebben.
  • In maart zijn de eerste mensen vanuit Praktijkroute zichtbaar geworden in het doelgroepregister. Gezien het aanmeldingsproces, kan het enige tijd duren voordat alle mensen zichtbaar worden in doelgroepregister.
  • Als op de werkplek via een gevalideerde loonwaardemethodiek is vastgesteld dat de burger een loonwaarde heeft van minder dan 100%, dan heeft de werkgever recht op de no-riskpolis. 

Deze burger staat vaak nog niet in het doelgroepregister. UWV-ziektewet kan dus niet altijd via het doelgroepregister vaststellen of deze werkgever recht heeft op de no-riskpolis. Hiervoor is de tijdelijke workaround voor de afhandeling van de ziekmelding door een werkgever van “werknemer Praktijkroute” van toepassing. Deze werkt als volgt: De werkgever meldt zijn werknemer ziek bij UWV via de normale weg (bij voorkeur via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal) en vinkt aan dat recht bestaat op de no-riskpolis. UWV ontvangt de ziekmelding. Als de kandidaat niet in het doelgroepregister staat, vraagt UWV de werkgever op welke grond hij het recht op no-risk veronderstelt. Als dit de Praktijkroute is, wordt de werkgever gevraagd een bewijsstuk aan te leveren, zoals een afschrift van de loonwaardebepaling of de toekenningsbrief loonkostensubsidie. Na ontvangst hiervan wordt de no-riskpolis toegepast.

Bron: bericht Programmaraad, 4 april 2017.