27-10-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Initiatiefwet verdringing arbeidsmarkt ingediend

SP: breid de Participatiewet uit met een verplichte verdringingstoets bij re-integratietrajecten en social returnafspraken

De SP wil mensen met een bijstandsuitkering meer kansen te bieden op een echte, betaalde baan en werknemers in loondienst en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de inzet van onbetaalde krachten. SP-Kamerlid Karabulut heeft daarom een initiatiefwet ingediend (zie eerder bericht).

Met deze wet wordt de Participatiewet gewijzigd door het verplichtstellen van een verdringingstoets. Die geldt bij re-integratietrajecten die binnen de reikwijdte van de Participatiewet (en de WW) plaatsvinden en bij aanbestedingen waarbij afspraken worden gemaakt over social return.

 

Bron: wetsvoorstel en Memorie van Toelichting, 21 oktober 2015.