13-09-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Inspectie SZW: “Arbeidsverplichtingen Participatiewet in veel gemeenten niet nageleefd”

Afstand tussen de wetgeving en uitvoeringspraktijk vergt mogelijk wijziging van de Participatiewet. “Een variërende omgang met de Participatiewet brengt de rechtsgelijkheid in gevaar”

 

Een aantal gemeenten lapt de uitvoering van de verscherpte maatregelen in de Participatiewet deels aan de laars. Dat schrijft de Inspectie SZW in een recent rapport.

Op basis van een rondgang bij klantmanagers van gemeentelijke sociale diensten blijkt dat zeker vijf verplichtingen voor bijstandscliënten lang niet altijd worden gehandhaafd. Het gaat om de verplichting

 

  • om ingeschreven te staan als werkzoekende bij een uitzendbureau;
  • om maximaal drie uur per dag voor een functie te reizen;
  • de verhuisplicht;
  • om naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, alvorens men verhuist;
  • om kennis en vaardigheden te vergaren en te behouden om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, aanvaarden en te behouden.

Gemeenten geven niet of nauwelijks sturing aan de uitvoering van het aangescherpte maatregelenbeleid van de Participatiewet via aanvullend beleid of werkinstructies. Klantmanagers krijgen handelingsvrijheid en verantwoordelijkheid om te beoordelen in welke gevallen zij een maatregel tot verlaging van de uitkering moeten opleggen. Daardoor ontstaat voor de klantmanager de ruimte om op basis van eigen opvattingen invulling te geven aan de uitvoering.

Volgens de Inspectie wijken sommige klantmanagers naar eigen inzicht af van de wettelijk op te leggen sancties. Enkelen van hen vinden dat het gedrag van cliënten ook met lichtere sancties kan worden bijgestuurd, zonder dat de cliënt het risico loopt op korte termijn in de schulden te raken.

Volgens de inspectie SZW komt door een variërende omgang met de Participatiewet de rechtsgelijkheid in gevaar. Volgens het onderzoek vinden veel klantmanagers de verplichtingen waarvan wordt afgeweken onwerkbaar. Dit roept bij de Inspectie de vraag op, of de Participatiewet in zijn huidige vorm überhaupt te handhaven is. “Kan deze afstand tussen de wetgeving en de uitvoeringspraktijk worden verkleind zonder daarbij ook naar de wetgeving te kijken?”.

 

Divosa had in een eerder reactie op de tussenresultaten al aangegeven dat klantmanagers die maatwerk hanteren. Geüniformeerde arbeidsverplichtingen opleggen en handhaven wordt als onwerkbaar gezien.

Bron: bericht Divosa, 7 september 2017; bericht Binnenlands Bestuur, 8 september 2017; bericht NJB, 14 september 2017.