14-07-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Inspectie SZW dringt aan op mobiliserende dienstverlening aan jonge werklozen

Onderzoek wijst uit: UWV en gemeenten moeten de jongeren meer activerend benaderen

De Inspectie SZW constateert dat UWV en gemeenten meer moeten doen om jongeren (18-27 jaar) aan een baan te helpen. Slechts een kwart van de jongeren in de bijstand (Participatiewet) vindt binnen een jaar een baan, bij jongeren met een WW-uitkering is dit tweederde. Een meer activerende uitvoering is volgens de Inspectie vereist.

In het rapport ‘Buitenspel: De uitvoering voor jongeren in de WW of bijstand’ concludeert de Inspectie dat de huidige manier waarop gemeenten en UWV jongeren met een uitkering aan het werk of terug naar school helpen lang niet altijd voldoet aan de eisen die de wetgever daaraan stelt. Dit vormt een risico voor het vergroten van de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Enkele bevindingen:

-       UWV en gemeenten controleren onvoldoende hoe jongeren zoeken naar een baan;

-       het opstellen en naleven van het wettelijk verplichte plan van aanpak, waarin gemeenten samen met de jongeren afspraken maken over de re-integratie naar werk en of een opleiding, schiet tekort;

-       sociale diensten werken voor de re-integratie van jonge uitkeringsgerechtigden te weinig samen met andere organisaties, zoals zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen

-       UWV en gemeenten moeten beter samenwerken bij de overgang van jongeren van de WW naar de Participatiewet, zodat jongeren op tijd met de zoekperiode starten en niet onnodig een maand zonder inkomen komen te zitten.

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) maakt zich zorgen over UWV’s digitale dienstverlening en doorverwijzing naar de gemeente. Van de groep jongeren die afhankelijk is van gemeentelijke ondersteuning heeft een deel een lichte verstandelijke beperking. Doordat zij de regels en voorwaarden niet kennen haken zij af en raken zij buiten beeld.

 

Bron: Bericht Rijksoverheid, 22 juni 2015; Bericht Landelijke Cliëntenraad, 25 juni 2015.