22-09-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Inspectie SZW: Onvoldoende beschutte werkplekken

Tijd voor actie vindt staatsecretaris Klijnsma

Gemeenten realiseren bij lange na nog niet het afgesproken aantal van 1.600 beschutte werkplekken voor 2015. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW.  In het sociaal akkoord is afgesproken dat op termijn 30.000 beschutte werkplekken worden gerealiseerd voor mensen die vanwege hun beperking niet bij een gewone werkgever aan de slag kunnen. Dat doel komt onder druk te staan.

Staatssecretaris Klijnsma wil dat gemeenten actie ondernemen. Zij trekt 5 jaar lang 20 miljoen uit om een impuls te geven aan beschut werk. Klijnsma noemt het ‘volstrekt helder’ dat ‘op voorhand uitsluiten van beschut werk niet past’ bij het bieden van maatwerk aan de mensen die hierop zijn aangewezen.  Als in 2016 blijkt dat er geen schot in de zaak komt, wil de staatssecretaris een-en-ander wettelijk verankeren. De VNG is hier kritisch over, omdat het in zou druisen tegen de gedachte achter de decentralisatie. 

Onderzoek van de Inspectie SZW wijst uit dat 73 van de 393 gemeenten geen beschut werk aanbieden. Van de 320 gemeenten die dat wel doen, geven er 114 aan om hoeveel plekken het dit jaar naar verwachting gaat: 422 plekken. Dit jaar moeten 1.600 plekken worden gerealiseerd. 

De staatssecretaris zet 100 miljoen euro in om een extra impuls te geven aan beschut werk: 20 miljoen gedurende vijf jaar. Met grootste deel van het geld - 74 miljoen – geeft staatssecretaris Klijnsma gemeenten eenmalig een premie per gerealiseerde plek. Mede op aandringen van Cedris financiert de staatssecretaris van de rest van het geld een 'no-risk-polis'. De werkgever - bij beschut werk meestal de gemeente - loopt dan geen risico bij uitval door ziekte. Dat maakt de drempel lager om mensen aan de slag te helpen.

Cedris is blij met de tijdelijke maatregel maar vindt dat er daarnaast een structurele oplossing nodig is. Gemeenten komen jaar-in-jaar-uit een paar duizend euro tekort per beschutte werkplek. Cedris ziet kansen in een combinatie met het schrappen van de werkgeverslasten voor beschutte werkplekken. Het kabinet wil de werkgeverslasten voor mensen met lage inkomens met 500 miljoen verlagen.

Eerder deze maand waarschuwde Cedris-voorzitter Job Cohen al dat het getal van 1.600 bij lange na niet gehaald gaat worden in het tempo dat gemeenten nu hebben.

Bron: Kamerbrief, 18 september 2015; Bericht Binnenlands Bestuur, 18 september 2015; Bericht Volkskrant, 19 september 2015.