15-09-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Inspectie SZW vreest dat banenafspraak niet gehaald wordt

Gemeenten helpen liever kansrijke arbeidsbeperkten. Risico dat de banenafspraak niet wordt gerealiseerd en een deel van de doelgroep voor de banenafspraak wordt uitgesloten van begeleiding naar werk

Volgens de Inspectie SZW zijn er mechanismen die ervoor zorgen dat het realiseren van garantiebanen in het geding komt.  De risico’s die de Inspectie in het rapport De weg naar extra banen beschrijft zijn onder meer:

-          Niet alle gemeenten weten wat de criteria zijn waarop geselecteerd wordt voor het doelgroepenregister.

-          Gemeenten wegen de kosten van de inzet van instrumenten af tegen de besparing op de uitkeringslasten. Voor mensen zonder of met een kleine uitkering en mensen met een lage verwachte loonwaarde pakt dit negatief uit omdat zij niet worden aangemeld voor het register.

-          Gemeenten vragen soms pas een indicatie aan op het moment dat er een passende baan is gevonden bij een kandidaat.

-          Scholen melden sommigen leerlingen niet aan voor het register omdat ze denken dat het voor werkgevers aantrekkelijker is om gebruik te maken van de hogere mobiliteitsbonus.

-          Scholen ontvangen ook geluiden dat ouders niet willen dat hun kind in het register wordt opgenomen, omdat het stigmatiserend is.

-          Scholen vinden de samenwerking met gemeenten om kwetsbare jongeren klaar te stomen voor de arbeidsmarkt complexer dan vóór de invoering van de Participatiewet. Dit komt doordat er verschillende gemeenten in het scholingsnetwerken participeren.


De Inspectie ziet door deze mechanismen waardevol aanbod voor de banenafspraak weglekken.

Positief punt is volgens de Inspectie, dat de meeste gemeenten al wel verbinding hebben gezocht met partijen als het UWV en de scholen. Zij hebben oog voor de continuïteit van begeleiding van de kwetsbare jongeren die hun school verlaten. Door direct te starten met de arbeidsondersteuning van schoolverlaters wordt er vaak geen zoektijd van vier weken opgelegd aan jongeren, wat de kans verkleint dat de jongeren uit beeld raken.

In de begeleidende brief aan de Kamer stelt staatsecretaris Klijnsma dat zij bij de gemeenten aandacht zal vragen voor een adequate ondersteuning van jongeren met beperkingen, met of zonder een uitkering. De gemeenten en de scholen zijn op de goede weg maar het blijft van alle betrokkenen continu inspanningen vragen om de banenafspraak en de Participatiewet tot een succes te maken. Klijnsma wijst op de vereenvoudigingen van de banenafspraak waarvan zij verwacht dat die zullen bijdragen aan een toenemende arbeidsparticipatie van mensen die nu nog aan de kant staan.

Bron: Kamerbrief, 12 september 2016; bericht Trouw, 14 september 2016; bericht Binnenlands Bestuur, 15 september 2016.