11-10-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Inspirerende eerste bijeenkomst kennisplatform Werkfit maken

Naar aanleiding van onderzoek door Zinziz: er is niet één juiste manier om mensen werkfit te maken. De praktijk blijkt zeer uiteenlopend. Er is niet één juiste manier.

Het kennisplatform Werkfit maken, georganiseerd door SBCM en Cedris, is op 19 september voor het eerst bij elkaar gekomen. 25 professionals verkenden geanimeerd de mogelijkheden om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt nog beter voor te bereiden op een reguliere baan. Centraal stond het onderzoek van ZINZIZ naar de succesfactoren van werkfit maken – zie eerdere oproep.

SBCM had voorafgaand aan de start van het kennisplatform aan ZINZIZ gevraagd om de huidige praktijk van het werkfit maken in kaart te brengen en eventuele succesfactoren boven water te krijgen. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar de eerste resultaten van de enquête konden al wel worden besproken. De praktijk blijkt zeer uiteenlopend, zo vertelde Femke Bennenbroek van ZINZIZ tijdens de bijeenkomst. Er is bij het werkfit maken niet één juiste manier.

Discussie

Volgens Bennenbroek is werk een essentieel onderdeel van werkfit maken. De meeste deelnemers aan het kennisplatform deelden deze opvatting. Ook kwam de vraag aan de orde of werkfit maken alleen gericht is op betaald werk, of dat je ook van werkfit maken kunt spreken als het traject gericht is op het hoogste niveau van beschut werk. ‘Je moet verlangen naar werk’, zei een van de deelnemers. En: ‘Het gaat om werknemers-vaardigheden, niet om vakvaardigheden.’

Methodisch handelen

De rol van de professional is cruciaal voor het slagen van dit soort trajecten. Uit de enquête blijkt dat dit een succesfactor is, maar ook vaak een knelpunt. In subgroepen spraken de deelnemers aan de bijeenkomst over methodisch handelen en de eisen die aan de professional gesteld moeten worden.

 

De volgende bijeenkomst van het kennisplatform Werkfit maken is op 4 december 2017. Dan wordt dieper in gegaan op de thema’s rondom de professional en het methodisch handelen. De kenniskring bestaat voornamelijk uit professionals van sociale werkbedrijven, daarnaast zijn er nog professionals van een sociale dienst, een commerciële aanbieder en een WSP.

Bron: bericht SBCM, 10 oktober 2017.

Naschrift: Inmiddels is het onderzoek van ZINZIZ klaar.