11-10-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Integratie-uitkering Sociaal Domein stijgt vooral door loon- en prijsbijstelling

Divosa heeft de bedragen met toelichting op een rij gezet

In de Septembercirculaire 2017 publiceert het Rijk de bedragen voor de drie decentralisaties: Participatiebudget, Wmo en Jeugd voor de periode 2017-2022. Divosa heeft de bedragen met toelichting op een rij gezet in een Factsheet Integratie-uitkering Sociaal Domein 2017-2022.

Het Participatiebudget, het budget voor de Wmo 2015 en het budget voor de Jeugdwet vormen samen de Integratie-uitkering Sociaal Domein (IUSD). Voor deze uitkering is ten opzichte van de begroting van vorig jaar bij elkaar zo’n 300 miljoen euro méér beschikbaar.

De budgetstijging komt vooral door een loon- en prijsbijstelling. Het grootste deel ervan gaat naar de Wmo. De stijging van het Participatiebudget, die volledig bedoeld is voor de Wsw en een technische correctie inhoudt, wordt vanaf 2021 teniet gedaan doordat dan de no-riskpolis voor mensen met beschut werk beschikbaar wordt. Dat geld komt uit het Participatiebudget. Op dit moment is daarvoor nog jaarlijks circa 26 miljoen euro beschikbaar. Dit is per 1 januari 2016 geregeld in de Wet harmonisering instrumenten Participatiewet.

Bron: bericht Rijksoverheid, 29 september 2017; bericht Divosa, 3 oktober 2017;

Zie ook Septembercirculaire Gemeentefonds 2017