12-09-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

‘Investeer nú in baankansen voor mensen met een arbeidsbeperking’

Reactie van Cedris op de Miljoenennota 2017

De laatste Miljoenennota van dit kabinet laat mooie cijfers zien: een aantrekkende economie, dalende werkloosheid en extra investeringen in het onderwijs.
Cedris is daar blij mee en hoopt dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hiervan de vruchten plukken. 

‘Nog altijd staan meer dan een half miljoen mensen met een arbeidsbeperking langs de kant. We roepen Kamer en Kabinet op de mooie cijfers te vertalen in een verhoging van de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking’, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris. 

Ondanks de groeicijfers ontbreekt een extra inzet om de baankansen van mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt te verhogen. Het werk is beschikbaar, maar blijft liggen door een teveel aan regels en een tekort aan budget voor de begeleiding. 

De bezuinigingen die samen gingen met de decentralisaties waren, zo is duidelijk geworden, te fors. Gemeenten worden verplicht beschutte werkplekken aan te bieden, maar voor het daarbij benodigde extra budget wordt geen ruimte gemaakt. Hier ligt een opdracht voor de Tweede Kamer om dit bij de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid recht te zetten. 

De Banenafspraak is tot nu toe een succes.  Maar we zijn er nog niet.  Een inclusieve arbeidsmarkt moet hoger op de prioriteitenlijst. Als de expertise en instrumenten van Sociale Werkbedrijven overal worden ingezet, zoals de SER heeft bepleit, zullen meer mensen met een arbeidsbeperking bij werkgevers worden geplaatst.