12-01-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Invoering ‘betalende gemeente’ als basis voor verdeling Wsw-middelen

Met ingang van 2017 wordt het Wsw-budget op basis van ‘betalende gemeente’ verdeeld. Oproep: dien de Wsw-statistiek juist én TIJDIG in!

Bij de invoering van de Participatiewet, en de invoering van het nieuwe verdeelmodel voor de Wsw, zijn door het Rijk en de VNG bestuurlijke afspraken gemaakt. Deze betroffen onder meer de invoering van het begrip ‘betalende gemeente’ in de Wsw-statistiek. Dit kenmerk zal voor het eerst een rol gaan spelen bij de verdeling van het budget van 2017. De nieuwe verdeling zal bekend gemaakt worden bij de meicirculaire 2017.

Het ministerie geeft in een notitie en in de SZW-Verzamelbrief een technische uitleg van het begrip ‘betalende gemeente’ als basis voor verdeling Wsw-middelen met ingang van 2017. Wat houdt het in en wat zijn de gevolgen? De jaarlijkse onderlinge verrekeningen van Wsw-middelen komen daarmee zo goed als te vervallen. Aangegeven wordt waarom het van belang is om juist én eenduidig de gegevens bij Panteia in te dienen. In de komende meicirculaire wordt de nieuwe budgetverdeling 2017 bekend gemaakt.

EXTRA OPROEP:

Gezien het grote belang van de (her)verdeling hebben gemeenten en Cedris gevraagd of er nog een controlemoment ingebouwd kan worden. Die moet dan worden ingeklemd tussen het moment van aanleveren statistiek (cijfers tweede helft 2016, in te dienen vóór 15 februari 2017) en het verwerken en - door BZK - bekendmaken van de definitieve budgetverdeling 2017.

De dringende oproep aan gemeenten en SW-bedrijven is daarom om niet alleen juist maar ook TIJDIG de Wsw-statistiekgegevens in te dienen.

 

Bron: Bericht Rijksoverheid, 28 december 2016; Verzamelbrief aan gemeenten, 29 december 2016.