27-11-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Invulling werkfit-trajecten: veel variatie en balanceren tussen ontwikkeling en productie

Het werkfit maken van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt gebeurt in vele variaties, zowel in de werkwijze als in de doelgroepen die kunnen instromen in de trajecten. Aansturing van en verantwoording over de trajecten loopt sterk uiteen. Vaak worden de trajecten wel op een methodische manier aangepakt.

De professionals hebben bij het invullen van de werkfit-trajecten drie grote uitdagingen: het matchen van aanmeldingen en trajecten, het bedienen van verschillende belangen en het vinden van een balans tussen ontwikkeling en productie. Dit blijkt uit onderzoek dat SBCM en Cedris in oktober hebben gedaan naar de manier waarop werkfit-trajecten worden ingevuld.

In het onderzoek zijn zeven casussen opgenomen. Elke casus beschrijft hoe een bedrijf de werkfit-trajecten invult, wat succes- en knelpunten zijn en wat resultaten zijn.

De professional moet bij het uitvoeren van de werkfit-trajecten, rekening houden met veel verschillende belangen:

  • Wet- en regelgeving: de juridische wereld
  • Begeleiden en coachen van de cliënt: de sociaal psychologische wereld
  • Debat, opinie en de (lokale) politiek: de politieke wereld
  • De werkgever en de arbeidsmarkt: de sociaal economische wereld.
  • Er moet een balans worden gevonden tussen de ontwikkeling van de cliënt en het leveren van kwaliteit en productie. Focus op ontwikkeling zonder oog te hebben voor de productie vraagt om een ander verdienmodel dan de focus op productie waarbij er mogelijkheden voor ontwikkeling zijn.

Kennisplatform Werkfit

Dit onderzoek is voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van het kennisplatform ‘Werkfit maken’ gestart (zie eerder bericht). Dit kennisplatform van SBCM en Cedris is voor professionals die de doelgroep van de Participatiewet helpen met het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Het doel is om met de uitwisseling van kennis en ervaring toe te werken naar effectieve en efficiënte aanpakken. Wilt u zich aansluiten bij dit kennisplatform? De volgende is op 4 december in Utrecht, van 12 tot 16 uur.  Aanmelden kan nog!

 

Bron: SBCM, 15 november 2017.