21-04-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Kabinet: Gemeenten begeleiden jongeren ‘buiten beeld’ naar school of werk

Minister Asscher start pilots en past Participatiewet aan. Dankzij koppeling gegevens komt de groep weer in beeld.

27.500 jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben, geen opleiding volgen, niet werken en geen uitkering ontvangen, worden door hun gemeente de komende tijd weer op weg geholpen naar een opleiding of een baan. Minister Asscher (SZW) past daarnaast de Participatiewet zo aan dat ook de groep jongeren van 23 tot 27 vanaf 2017 door een koppeling van gegevens 'in beeld' kan komen en hulp kan krijgen.

Vorig jaar bleek dat ongeveer 66.000 jongeren onder de 27 met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt uit beeld zijn geraakt. Zij hebben het contact verloren met de instanties die hen op weg naar een baan kunnen helpen. In november kondigden de ministers Asscher en Bussemaker aan met gemeenten bestuursafspraken te maken. Ook wordt de aanpak van voortijdig schoolverlaten beter op die van de aanpak jeugdwerkloosheid aangesloten.

Intussen zijn de jongeren tussen 18 en 23 jaar door de gemeenten in kaart gebracht en krijgen zij gericht hulp.

Uit onderzoek in opdracht van SZW blijkt dat deze jongeren vaak teleurgesteld zijn in eerdere contacten met de overheid, nauwelijks een ondersteunend netwerk hebben en last hebben van een negatief zelfbeeld door de vele afwijzingen. Door onder andere contact met hen te maken via hun ontmoetingsplekken, rolmodellen en hen mede verantwoordelijk te maken, kunnen ze op weg worden geholpen naar een opleiding of de arbeidsmarkt. Met een aantal pilot projecten gaat het ministerie van SZW deze aanpak ondersteunen.

Bron: bericht Rijksoverheid, 18 april 2016.