28-03-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Kabinet zet loondispensatie door ondanks forse kritiek

Teleurstelling over doorzetten plannen. “Loondispensatie arbeidsbeperkten is plan zonder draagvlak”.

De Tweede Kamer heeft de Hoofdlijnennotitie ontvangen. Dit is de aanloop naar een wetswijziging waarmee de beloning van arbeidsgehandicapten fors gaat veranderen. Geen loonsubsidie meer, maar een aanvullende uitkering. “Zo komen er meer banen” stelt staatssecretaris Van Ark.

Het wordt voor aantrekkelijker om mensen met een handicap in dienst te nemen, stelt VNO-NCW. Voor werkgevers geeft het minder bureaucratie en administratieve rompslomp. Werkgevers mogen mensen met een handicap onder het minimumloon gaan betalen. Gemeenten vullen voor de meesten het salaris aan tot het minimumloon. Gehandicapte werknemers moeten bij de gemeente een aanvulling tot het minimumloon aanvragen.

Tegenstanders vinden dat deze groep op deze manier ‘geen echt loon’ krijgt. Zij verliezen hun recht op pensioen en bouwen minder aanspraak op voor de werkloosheidsuitkering en de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wie vermogen heeft of een werkende partner krijgt geen aanvullende uitkering en ontvangt slechts loon over het deel dat hij productief is, óók als dat onder het wettelijk minimumloon zakt.

 

Van Ark erkent dat er nadelen kleven aan haar voorstellen. Maar volgens haar wegen die niet op tegen de voordelen. De veranderingen gaan gelden voor nieuwe contracten. Van Ark schrijft aan de Kamer dat ze de zorgen meeneemt in de uitwerking van het wetsvoorstel.

 

Veel organisaties vinden dat deze groep op deze manier ‘geen echt loon’ krijgt en zien meer nadelen dan voordelen in de plannen.

  • Cedris is fel tegen het wetsvoorstel. – zie ook persbericht. “Ook voor de mensen die wél een aanvulling krijgen, betekent dit dat iemand nooit een volwaardig werknemer wordt”, zegt Cedris-voorzitter Job Cohen, “Hij blijft zijn hele loopbaan gedeeltelijk afhankelijk van een uitkering. Bovendien wordt de uitvoering verlegd van de werkgever naar de kwetsbare werknemer, met een groot risico op schulden.” Cedris betwist de vermeende aantrekkelijkheid voor werkgevers en komt tot die conclusie op grond van eigen onderzoek. “Hieruit blijkt dat ruim zeventig procent van de werkgevers die werken met loonkostensubsidie geen behoefte heeft aan het nieuwe instrument loondispensatie. Tachtig procent van hen is positief tot zeer positief over het huidige instrument loonkostensubsidie. En ruim zestig procent heeft negatieve verwachtingen van het nieuwe instrument loondispensatie.”
  • Ook gemeenten dien niets in de plannen van het nieuwe kabinet. “Zij hebben verschillende inhoudelijke bezwaren naar voren gebracht en zien vooralsnog niet in voor welk probleem het voorstel een oplossing zou zijn”, zo stelt de hoofdlijnenbrief. Het voorstel draagt naar de mening van gemeenten niet bij aan de inclusieve samenleving, is onnodig complicerend, ook voor betrokken werknemers die blijvend zijn aangewezen op de bijstand, en draagt naar hun oordeel niet bij aan de gewenste uniformering van instrumenten en vereenvoudiging van de uitvoering.
  • Volgens Divosa heeft het kabinet de bezwaren van gemeenten onvoldoende laten meewegen. Divosa-voorzitter Dannenberg wijst erop dat de bijstandsprikkels, die bedoeld zijn om mensen meer te laten werken, onder de loondispensatie van kracht worden voor mensen met een arbeidsbeperking die al maximaal aan het werk zijn. Ook wijst hij erop dat bijstandsregels zoals de vermogenstoets en de kostendelersnorm op de doelgroep zullen worden toegepast, waardoor een groep werkende mensen met een arbeidsbeperking aanzienlijk zal inleveren. Volgens Dannenberg zal de invoering van de loondispensatie in de participatiewet ook leiden tot een ongelijke beloning voor mensen die hetzelfde werk doen. Tot slot wijst de Divosa-voorzitter er ook op dat de aankomende regeling onnodig veel vraagt van gemeenten en vooral van de mensen met een arbeidsbeperking.
  • Werknemersorganisaties hebben eveneens grote bezwaren. Onder meer de vakbond CNV. Kort niet op mensen met een beperking, zegt de bond. De bureaucratie wordt in de nieuwe plannen afgewenteld op de werknemers. De praktijk wijst uit dat verrekening van loon met bijstand zeer complex is en in de praktijk leidt tot terugvorderingen. En deze leiden tot schulden met alle gevolgen van dien. Vakbonden FNV en CNV hopen in overleg met werkgevers tot een andere oplossing te komen. Er is geen maatschappelijk draagvlak voor deze ingrijpende wijziging en daarom werkt FNV met werkgevers aan verbetering van de huidige regeling loonkostensubsidie.

Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid en Kamerbrief, 27 maart 2018; Trouw, 27 maart 2018; Volkskrant, 27 maart 2018; NRC, 27 maart 2018; Telegraaf, 27 maart 2018; Gemeente.nu, 27 maart 2018; Binnenlands Bestuur, 28 maart 2018; FNV, 28 maart 2018; MKB Nederland, 27 maart 2018, VNO-NCW, 27 maart 2018; Staatscourant (login), 28 maart 2018.