23-03-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Kamer wil extra tussenmeting van Klijnsma over banenafspraak

De Kamer wil al vóór het zomerreces inzicht in hoe de overheidssector de banenafspraak realiseert.

Tijdens het Algemeen Overleg over de Participatiewet van vorige week heeft Vaste Kamercommissie verzocht om een plenaire voortzetting. GroenLinks diende daarbij een motie in over de omgang met kwetsbare jongeren en de SP/PvdA een motie over wetgeving rond het verplichten van beschut werk.

De oproep van de ChristenUnie, dat staatssecretaris Klijnsma een extra rapportage moet maken over hoe de overheidssector de banenafspraak realiseert, kreeg veel steun. Die evaluatie staat gepland in juli, maar omdat de Kamer dan zomerreces heeft, kan er pas in september voor het eerst over de cijfers worden gedebatteerd. De publieke sector loopt tot ergernis van veel partijen in de Kamer achter op schema,

 

Klijnsma heeft er bij collega-bewindslieden Blok en Plasterk, die verantwoordelijk zijn voor het creëren van extra banen bij de overheid, op aangedrongen dat er bij overheden meer arbeidsgehandicapten in dienst worden genomen.

Bron: Berichten nu.nl, 4 maart, 16 maart en 23 maart 2016; Bericht Divosa, 17 maart 2016.