18-05-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Kamerbrief monitoring en evaluatie Participatiewet

Staatssecretaris zegt Kamer toe nauwkeurig te volgen hoe gemeenten jongeren met een arbeidsbeperking onder de Participatiewet aan de slag helpen

 

Samen met de Kamerbrief over verdere vereenvoudiging van de banenafspraak (zie eerder bericht) informeerde staatssecretaris Klijnsma de Kamer over diverse onderwerpen rond de Participatiewet. Onder meer komen aan bod:

  • arbeidsondersteuning aan jongeren met een arbeidsbeperking. De Kamer vroeg laatst aandacht voor kwetsbare jongeren die vóór de invoering van de Participatiewet veelal voor een Wajong-uitkering in aanmerking zouden komen en nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. Klijnsma zegt toe dat vis diverse monitors en onderzoeken de ontwikkeling van deze jonge mensen zal worden gevolgd. De eerste ervaringsonderzoeken (zie eerder bericht) toonden al hoe gemeenten hiermee, vooral vanaf het tweede halfjaar 2015, mee aan de slag zijn via onder meer samenwerking met VSO/Pro-scholen en overdracht van schoolse netwerken vanuit het UWV. De nieuwe doelgroep van de Participatiewet blijft een belangrijk aandachtspunt in de vervolgmeting van de ervaringsonderzoeken. De vervolgmetingen in de eerste helft van 2017 en in 2019 monitoren de groep jonggehandicapten met arbeidsvermogen: hoe worden zij ondersteund bij het vinden van werk? In 2019 zal SCP de eindevaluatie Participatiewet opleveren. Deze evaluatie biedt onder andere inzicht in de effecten van de wet voor de verschillende groepen, zoals de nieuwe doelgroep jonggehandicapten.De kamerbrief beschrijft een good practice rond VSO/Pro-aanpak Het Plein, waarin de sociale diensten van Zutphen en Lochem en het SW bedrijf Delta een gezamenlijke benadering van jongeren hebben ontwikkeld;
  • ontwikkelingen rond de vereenvoudiging van de werkprocessen matching: een heldere en goed werkende matchingsprocedure is belangrijk en vergt, aldus Klijnsma, dat alle betrokken partijen gezamenlijk kijken naar de ervaringen uit de praktijk. Er zijn bestuurlijke afspraken in de Werkkamer dat professionals van gemeenten en UWV, werkgevers en (private) bemiddelaars gezamenlijk werkprocessen onder de loep nemen. Zo leren zij uit de praktijk hoe een snellere en efficiëntere matching mogelijk is tussen werkgevers en (potentiële) kandidaten met een beperking;
  • experimenten in de Participatiewet;
  • UWV-monitor Arbeidsparticipatie (inclusief bijlage werkgeversdienstverlening).

 

Bron: Kamerbrief, 29 april 2016.