8-01-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Kamerbrief over invulling loondispensatie

Staatssecretaris: er komt loonaanvullingsregeling tot minimumloon waarbij het uitgangspunt “werken moet lonen” wordt gerespecteerd.

In een Kamerbrief reageert staatssecretaris Van Ark op de – vóór de begrotingsbehandeling ontstane – bezorgdheid bij veel partijen: zij belooft dat de (in het Regeerakkoord afgesproken) overgang van loonkostensubsidie naar loondispensatie niet betekent dat arbeidsgehandicapten onder bijstandsniveau komen te werken. “Als mensen (meer) gaan werken, moeten ze erop vooruit gaan”, aldus de bewindsvrouw. Het terugbrengen van de regelingen geldt alleen voor nieuwe gevallen. Wie gebruikmaakte van de loonkostensubsidie, behoudt die.

Van Ark wil met onder meer gemeenten, werkgevers, vakbonden en arbeidsgehandicapten in gesprek over de uitwerking van de voorgestelde loonaanvullingsregeling. Het wetsvoorstel wordt na de zomer van 2018 in de 2e kamer verwacht. Beoogde ingangsdatum voor de nieuwe regels is 1 juli 2019. Met de middelen die vrijvallen (geschat: 500 miljoen euro) kunnen gemeenten meer mensen aan het werk helpen, aldus Van Ark.

Deze toezeggingen nemen de zorgen van bezwaren van veel partijen niet weg: werkgevers blijven miljoenen aan LIV-gelden mislopen; betrokken werknemers blijven voor een deel in het bijstandsregime, zij krijgen werknemers te maken met twee geldstromen, die met elkaar verrekend moeten worden - zie onder meer Cedris-brief. Ook verliezen zij het recht op een volledige werkloosheidsuitkering en een normaal pensioen. ''Op deze manier komen arbeidsgehandicapten in de knel,'' aldus wethouder Vliegenthart (Amsterdam).

 

De VNG voorziet dat invoering van loondispensatie voor nieuwe gevallen tot een verdere differentiatie leidt binnen de Participatiewet. Dat betekent weer een stap verder van het uitgangspunt: 'één regeling voor de onderkant'.

Bron: Nieuwsbericht Rijkoverheid, 14 december 2017; Kamerbrief contouren loondispensatie, 14 december 2017; Nu.nl, 14 december en 21 december 2017; antwoord op Kamervragen PvdA, 18  december 2017; antwoord op Kamervragen SP, 18 december en 19 december 2017; VNG inbreng voor de begrotingsbehandeling SZW, 14 december 2017; Parool, 14 december 2017.