24-01-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Kamerbrief werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking

Staatssecretaris Van Ark licht in een Kamerbrief de bevindingen toe van het onderzoek: hoe kan de verstrekking van werkvoorzieningen door UWV worden verbeterd?

Het Kabinet wil mensen met een arbeidsbeperking meer perspectief op werk bieden. Voorzieningen om de werkplek passend te maken, spelen daarbij een belangrijke rol. Elke werknemer en werkgever kan bij de gemeenten en/of het UWV een werkvoorziening aanvragen voor ondersteuning bij het werken met een beperking.

Belangenorganisaties van visueel gehandicapten hebben het onderwerp werkplekaanpassingen bij het miniserie aan de orde gesteld. Zij hebben in het bijzonder belang bij voorzieningen zoals een loep, spraaksoftware en/of fysieke indeling van de werkplek. Ook andere doelgroepen hebben belang bij betere werkplekaanpassingen.

Dit kan en zal, aldus staatssecretaris Van Ark, worden bereikt door

  • Een verkorting van de doorlooptijd van aanvraag bij UWV tot realisatie met 3 weken;
  • Meer transparantie door twee extra contactmomenten en
  • Instelling van een werkgroep die in overleg met het veld verdere verbeteringen in kaart brengt en in uitvoering neemt.

Gemeenten

Er zijn ook mensen met een visuele handicap die voor een werkvoorziening zijn aangewezen op de gemeente. Stichting Bartiméus heeft in samenwerking met SBCM een plan ontwikkeld om de op mensen met een visuele beperking toegespitste werkwijze overdraagbaar te maken voor gebruik door gemeenten. Het gaat hierbij om toeleiding naar arbeid, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke specialistische ondersteuning daarbij nodig is. Een  pilot is inmiddels gestart in drie arbeidsmarktregio’s: Amsterdam, Noord-Oost Brabant en Stedendriehoek/Noord-Veluwe.

Bron: Kamerbrief, 16 januari 2018.