27-09-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Kamerdebat: “arbeidsgehandicapten moeten meer kansen krijgen”

Niet alle Kamerleden zijn ervan overtuigd dat de Participatiewet meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpt.

Mede naar aanleiding van het manifest waarin wethouders afgelopen voorjaar aandacht vroegen voor de financiële uitvoerbaarheid van regelingen vond op verzoek van de Kamer (SP) een debat met staatssecretaris Klijnsma plaats.

Niet alle Kamerleden zijn ervan overtuigd dat de Participatiewet meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpt. Met name Jasper van Dijk (SP) vreest dat de arbeidsgehandicapten "genadeloos aan de kant worden gezet" door de bezuinigingen op SW-bedrijven. D66 signaleerde dat er gemeenten zijn die helemaal geen beschutte werkplekken creëren. De PvdA benadrukt dat iedereen moet kunnen rekenen op goed werk met fatsoenlijk loon en op steun als het even tegenzit. Volgens SP, PvdA en GroenLinks vroegen aandacht voor het realiseren van voldoende garantiebanen door de overheid.

Naar aanleiding van de boodschap op Prinsjesdag dat iedereen erop vooruit gaat, keren Van Dijk (SP) en Voortman (GroenLinks) zich tegen de korting van vijf procent op de uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen. De motie van de SP om die te schrappen is bij de stemmingen eergisteren niet aangenomen. Er was te weinig draagvlak bij de formerende partijen VVD, CDA, D66 en CU. De SP zal er tijdens de begrotingsbehandeling op 28 november opnieuw aandacht voor vragen.

 

“Arbeidsgehandicapten vallen nu al tussen wal en schip, maar als de geplande extra bezuinigingen op de re-integratie niet worden teruggedraaid, zal hun situatie de komende jaren écht dramatisch worden,” aldus Van Dijk.

Bron: nieuwsbericht Tweede Kamer, 20 september 2017; berichten autisme.nl, 26 september en 27 september 2017; bericht Staatscourant online (login), 21 september 2017; bericht De Nationale Zorggids, 21 september 2017; Nationale Zorggids, 13 oktober 2017.