2-06-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Kamervragen positie mensen met een arbeidsbeperking

Kabinet: zeker met de eenvoudiger toegang tot het doelgroepregister is er geen drempel voor uitstroom van leerlingen uit het praktijkonderwijs naar een garantiebaan

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over de werking van het doelgroepregister. De PvdA had geïnformeerd naar de positie van leerlingen in het praktijkonderwijs in de Participatiewet. De SP meldde problemen bij het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking op een garantiebaan.

Klijnsma meldt dat het kabinet niet verwacht dat de Participatiewet de uitstroom van leerlingen uit het praktijkonderwijs negatief beïnvloedt. De nieuwe wet biedt  jongeren die ondersteuning nodig hebben (deels nieuwe) instrumenten om aan de slag te komen.

Wel herkent zij de door de kamerreacties gemelde zorg over het doelgroepregister. In dat verband verwijst de staatssecretaris naar de aanpassing van de werkprocessen die begin mei zijn aangekondigd (zie eerder bericht).  Het effect daarvan, bijvoorbeeld op het aantal aanmeldingen vanuit VSO- en Praktijkonderwijs, zal in de zomer door de Werkkamer worden geïnventariseerd.

Mede op basis van monitoring over een wat langere periode wordt besloten of bedoelde schoolverlaters automatisch in het doelgroepregister worden opgenomen. Pas op termijn en bij een voldoende aantal beoordelingen kan worden bepaald of het feit dat een leerling afkomstig is van het VSO, Pro- of MBO (entreeopleiding) een afdoende voorspeller is voor het behoren tot de doelgroep banenafspraak.

 

Bron: Kamerbrief, 29 mei 2015.