13-10-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Kandidaatverkenner Baanafspraak beschikbaar via werk.nl

Werkgevers of intermediairs die geïnteresseerd zijn in kandidaten kunnen met de kandidatenverkenner anonieme profielen bekijken van mensen die tot de doelgroep behoren.

De kandidatenverkenner banenafspraak is inmiddels voor alle werkgevers en intermediairs beschikbaar via werk.nl. In de kandidatenverkenner banenafspraak staan geanonimiseerde profielen van burgers die vallen onder de banenafspraak. Dat zijn burgers die klant zijn bij gemeenten of UWV. Met de kandidatenverkenner banenafspraak kunnen werkgevers inzicht krijgen in de doelgroep van de banenafspraak op basis van criteria zoals welke affiniteiten de kandidaat heeft, het opleidingsniveau, beschikbaarheid of de reisafstand.

 

De profielen kunnen worden bewaard en er kan informatie over de kandidaat worden aangevraagd. Dit loopt via het werkgeversservicepunt. Die neemt contact op met de werkgever nadat zijn informatieaanvraag via de kandidatenverkenner banenafspraak is ontvangen. Een kandidaat moet altijd instemmen met het verzoek om voorgesteld te worden aan de werkgever. 

Bron: Programmaraad, 14 juni 2016 en 11 oktober 2016

Klik hier voor de informatiesheet voor werkgevers over de werking van de kandidatenverkenner banenafspraak. Klik hier voor de presentatie die tijdens de Praktijkdag op 8 oktober is gehouden over de kandidatenverkenner.