10-03-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Kennisdocument Beschut werk

Alle ins en outs over het instrument beschut werk uit de Participatiewet.

Deze week zijn is de reeks bovenregionale bijeenkomsten beschut werk van start gegaan. Ter ondersteuning van deze bijeenkomsten heeft het ministerie van SZW samen met de Programmaraad een Kennisdocument opgesteld. Daarin vindt u alle ins en outs over het instrument beschut werk uit de Participatiewet. In het kennisdocument komen aan bod:                                         

1.             Wat is beschut werk?

2.             Voor wie is beschut werk bedoeld?

3.             Wat is het verschil met dagbesteding?

4.             Financiële middelen voor beschut werk.

5.             Beoordeling door het UWV.

6.             Kan een persoon zelf een advies beschut werk bij het UWV aanvragen?

7.             Gemeentelijke beleidsvrijheid in relatie tot verordeningsplicht.

8.             Waar kan een beschut werkplek worden gerealiseerd?

9.             Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

10.           Bezwaar en beroep.

11.           Mensen met een UWV-uitkering op een beschut werkplek.

12.           Extra financiële impuls beschut werk (2016-2020).

13.           No riskpolis voor de doelgroep beschut werk.

14.           Relatie met Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Bron: bericht Programmaraad, 8 maart 2016.