24-11-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Kennisdocument Ondersteuning mensen met arbeidsbeperking naar regulier werk

Antwoorden op veelgestelde vragen rond de ondersteuning naar regulier werk van mensen uit de Participatiewet met arbeidsbeperkingen, de instrumenten die kunnen worden ingezet en de financiering daarvan.

Het ministerie van SZW heeft in samenwerking met de Programmaraad een Kennisdocument opgesteld, in eerste instantie opgesteld voor beleidsmakers en uitvoerders van gemeenten die direct met ondersteuning naar regulier werk te maken hebben. Ook is de informatie interessant voor bestuurders van gemeenten, sociale partners, cliëntenraden, SW-bedrijven, scholen van het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en werkgevers. In het kennisdocument komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wie is verantwoordelijk voor ondersteuning naar regulier werk?
 • Ondersteuning aan jongeren;
 • Inkomensondersteuning door gemeenten;
 • Welke instrumenten zijn er voor gemeenten qua arbeidsondersteuning? Een overview;
 • Loonkostensubsidie en loonwaardebepaling;
 • No-riskpolis;
 • Jobcoach/begeleiding en overige werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking;
 • Proefplaatsing en participatieplaatsen;
 • Fiscale instrumenten voor een werkgever;
 • Overige instrumenten van ondersteuning en dienstverlening;
 • Financiële middelen voor ondersteuning voor de doelgroep Participatiewet;
 • Relatie met wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

In dit kennisdocument wordt waar nodig ook verwezen naar relevante links. 

Meer algemene informatie over instrumenten staat in de Toolkit Participatiewet van de Programmaraad (zie eerder bericht) en in de handreiking voor werkgevers Mensen met een beperking aan de slag helpen.

 Bron: bericht Programmaraad, 27 oktober 2016.