17-06-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Klijnsma belooft gesprek over SER-verkenning Participatiewet

De VNG heeft forse kritiek op het SER-rapport en wil vanuit een breed perspectief snel om tafel met de staatssecretaris.

De VNG wil snel overleg met staatssecretaris Klijnsma over de SER-verkenning rond de voorgestelde sociale infrastructuur (zie eerder bericht). De VNG heeft kritiek op het rapport geuit:

  • Die houdt geen rekening met de positie van de gekozen gemeenteraden bij gedecentraliseerd beleid. De discussie over de juiste uitvoering van een gedecentraliseerde taak wordt nu op landelijke tafels besproken.
  • De SW wordt te snel afgebouwd en het betreffende budget wordt daarbij ingrijpend verlaagd. Het voornemen om beschut werk wettelijk te verankeren druist in tegen de uitgangspunten van decentralisatie.
  • De laatste prognoses van het Rijk laten zien dat het aantal Wsw’ers minder snel afneemt dan waarmee rekening is gehouden in de gemeentelijke Wsw-budgetten. Dit brengt voor gemeenten extra kosten met zich mee: € 120 miljoen. Geld dat dus niet kan worden ingezet voor beschut werk of andere instrumenten van de Participatiewet.

Staatssecretaris Klijnsma heeft laten weten dat zij geeft gehoor aan de oproep van de VNG om in gesprek te gaan over de SER-verkenning.

Bron: Berichten VNG, 15 juni en 16 juni 2016bericht Gemeente.nu, 15 juni 2016; bericht VNG-magazine, 22 juni 2016; oproep werkgevers en vakbonden, 14 juni 2016; opiniebijdrage VNO-NCW, 23 juni 2016.