20-09-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Klijnsma en gemeenten blijven ruziën over beschut werk

Wethouders principieel oneens met de staatssecretaris die het verdienen van een inkomen in beschut werk cruciaal vindt en beweert dat het Rijk voldoende middelen beschikbaar stelt.

Afgelopen vrijdag wijdde het programma Nieuwsuur een item aan het conflict tussen staatssecretaris en de gemeenten over beschut werk.

Aan de hand van voorbeelden van de gemeenten Tilburg en Leidschendam-Voorburg werd duidelijk dat gemeenten er soms bewust voor kiezen om de doelgroep op een andere manier aan de slag te helpen.

"Als je kiest voor beschut werk, dan kies je voor een kleine groep mensen met een goed regiem. Tegen een groot aantal mensen zeg je in dat geval: je moet maar zien hoe je het doet. Dat vind ik oneerlijk". zegt wethouder Erik de Ridder van Tilburg.

In Leidschendam regelt de gemeente vrijwilligerswerk of dagbesteding. Met behoud van uitkering en dus zonder een salaris. Wethouder Nadine Stemerdink vindt een zinvolle dagbesteding belangrijker dan een inkomen verdienen. “Gemeenten hebben een heel goede kijk op hoe je het lokaal kan regelen. Ik vind het raar dat het Rijk nu beschut werk wil verplichten. Laat het aan de gemeenten over.”

De wethouders verschillen dus principieel van mening met de staatssecretaris die juist het verdienen van een inkomen in een beschutte baan cruciaal vindt.

Klijnsma geeft in een reactie aan dat gemeenten structureel 34.000 euro per nieuwe beschutte werkplek van het Rijk krijgen. Volgens haar is dat toereikend om beschut werk te kunnen aanbieden.  Zij gaat binnenkort het aanbieden van beschut werk verplichten ( zie eerder bericht).

De VNG meldt in een reactie dat de staatssecretaris de zaken mooier voorstelt dan ze zijn: De gemeenten ontvangen 27.500 euro per beschutte werkplek van het Rijk. "Het verschil met het bedrag dat Klijnsma noemt zit in de inkomsten uit beschut werk die het ministerie meetelt." De VNG vindt het verwarrend en incorrect van het ministerie om die inkomsten mee te tellen. "Het moet nog maar blijken of gemeenten in staat zijn om deze inkomsten daadwerkelijk in de praktijk te generen," aldus de reactie van de gemeenten.

Bron: bericht VNG, 27 september 2016; bericht NOS, 23 september 2016. Klik hier om het item terug te kijken.