28-10-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Klijnsma levert achtergrondcijfers eerste tussentijdse meting banenafspraak

Medio 2016 volgt de eerste officiële meting over 2015

 

De brief ‘Eerste tussenmeting banenafspraak’ (zie eerder bericht) leidde tot vragen van GroenLinks, SP en ChristenUnie.

Klijnsma maakt desgevraagd enkele cijfers inzichtelijk die als aannames bij de tussenmeting golden: in 2013 en 2014 beëindigde/niet verlengde Wsw-dienstverbanden, ontwikkeling wachtlijst, omvang dienstverbanden. Ook het aantal detacherings- en interne plekken ten tijde van de tussenmeting, en de ontwikkeling van het totaal aantal banen voor mensen met een arbeidshandicap.

Het effect van uitsplitsing in banen van 25,5 uur wordt duidelijk waar de staatssecretaris (tijdens een eerder Kameroverleg Arbeidsmarktbeleid;  p.9 en p.14/15) reageert op de onduidelijkheid rond de onverwacht grote toename van het aantal extra gecreëerde banen (zie ook eerder bericht). De 6.461 extra afspraakbanen die via Wsw-detacheringen ontstonden blijken te danken aan nieuwe detacheringen en ook aan uitbreiding van het aantal uren waarin gedetacheerden aan de slag waren.

De tussentijdse meting afgelopen zomer wordt medio 2016 opgevolgd door de eerste officiële meting over 2015, meldt de staatssecretaris.

Bron: Kamerbrief, 27 oktober 2015.