12-05-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Klijnsma maakt werk van de Praktijkroute en nog meer extra vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

De staatssecretaris kondigt enkele maatregelen aan om de uitvoering van de Participatiewet verder te vereenvoudigen.

Onder meer wordt via proeftuinen de invoering voorbereid van de zogenoemde ‘praktijkroute’, waar Cedris lang voor heeft gepleit. Als op de werkplek wordt vastgesteld dat iemand niet het wettelijk minimumloon kan verdienen, zou dat ook toegang moeten geven tot het doelgroepregister. Om een goed beeld te krijgen van de effecten van deze praktijkroute worden via ‘proeftuinen’ in drie arbeidsmarktregio’s meer gegevens verzameld, meldt Klijnsma. 

Verder is aangekondigd dat alle extra banen die bedrijven via Wsw-detacheringen hebben ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking, meetellen voor de banenafspraak. Dit kondigt staatssecretaris Klijnsma aan in een brief aan de Tweede Kamer. Na afspraken hierover met de sociale partners, VNG en UWV schort Klijnsma de herbezettingsvoorwaarde rond gedetacheerd werk (zie eerder bericht) voorlopig op. De voorwaarde dat detacheringen pas meetellen voor zover gemeenten beschut werkenplaatsen realiseren, blijkt in de praktijk negatief uit te pakken. Er komt daarmee meer duidelijkheid bij werkgevers die op detacheringsbasis werk aanbieden voor mensen uit een sociale werkvoorziening.

Staatssecretaris Klijnsma wil wettelijk gaan verankeren dat gemeenten verplicht beschut werkplekken aanbieden. Zij besluit dit zodra deze zomer het onderzoek verschijnt van de Inspectie SZW naar het aantal gerealiseerde beschut werkplekken.

 

Het onderzoeksrapport van Berenschot is naar de Kamer gestuurd. Daarin worden de mogelijkheden verkend om werkzaamheden die bedrijven ‘inkopen’ bij een ander bedrijf en worden uitgevoerd door mensen uit de doelgroep van de banenafspraak, te laten meetellen bij de  inkopende werkgever. Volgens het onderzoek levert dit extra banen op, maar is de uitvoering complex. De Werkkamer buigt zich over de vraag of er niet toch een werkbaarder oplossing is te bedenken.

Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid, 29 april 2016; Kamerbrief, 29 april 2016; bericht Rendement, 12 mei 2016; reactie VNO-NCW, 3 mei 2016.