11-05-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Klijnsma past toegang doelgroepregister aan

Budgetten voor de beoordelingen worden gecentraliseerd. VSO- en PraktijkOnderwijs-leerlingen kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij UWV, die voortaan kijkt naar banenafspraak én naar beschut

In reactie op de zorgen over het doelgroepregister kondigt staatssecretaris Klijnsma enkele veranderingen aan in de werkprocessen:

  • VSO/PrO en ROC-entree-leerlingen kunnen zich rechtstreeks bij UWV aanmelden voor de doelgroepbeoordeling voor de banenafspraak (zie recente aanbeveling Werkkamer);
  • Bij afkeuring Wajong-2015 kijkt UWV meteen of iemand hoort tot doelgroep Banenafspraak of -vermoeden van- beschut, zonder dat er voor gemeenten verplichtingen aan vast zitten;
  • Kandidaten kunnen rechtstreeks naar het UWV gaan om zich te laten indiceren voor de doelgroep banenafspraak. Ook dan kan UWV aangeven of mensen in aanmerking komen voor beschut werk en zijn gemeenten niet verplicht die plaatsing te regelen;
  • De middelen voor de doelgroepbeoordelingen (banenafspraak, beschut en medische urenbeperking) worden gecentraliseerd. Dat betekent een uitname van 14 miljoen euro uit het Gemeentefonds 2015.

Gemeenten worden in de brief opgeroepen:

  • niet te wachten tot er een werkplek is voordat zij werkzoekenden voor indicatie doorgeleiden;
  • snel met UWV te spreken over overdracht van/deelname in de regionale ‘Wajongnetwerken’. (NB: De Programmaraad organiseert 5 regionale bijeenkomsten over ontsluiting schoolse netwerken, red.)

De Kamerbrief kondigt een stevige monitor aan naar de vulling van het register maar ook naar de werking van de indicatiesystematiek en hoe UWV die uitvoert: de combinatie van de medische en arbeidskundige beoordeling, de vergelijking met theoretische drempelfuncties en de 'strengheid' van de beoordelingen. Het eerste beeld wordt september aanstaande verwacht.

Bron: Kamerbrief, 8 mei 2015; bericht Divosa, 8 mei 2015; bericht Binnenlands bestuur, 8 mei 2015.