23-03-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Kritische noot na onderzoek: arbeidsgehandicapte werkt vaak ver onder zijn niveau

Het vinden van een baan garandeert niet dat arbeidsgehandicapten meekomen met niet-arbeidsgehandicapten. Werknemers met een beperking nemen minder vaak deel aan cursussen en trainingen, waardoor de mismatch blijft bestaan.

De nadruk die de Participatiewet legt op het creëren van banen voor arbeidsgehandicapten, heeft op middellange termijn niet de gewenste uitkomst. Arbeidsgehandicapten komen vaak ver onder hun niveau te werken. Dat verkleint het werkplezier, waardoor velen van hen na een jaar weer uitstromen, blijkt uit onderzoek van het Researchcentrum voor Opleiding en Arbeidsmarkt (ROA) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder 42.000 arbeidsgehandicapten

Volgens het ROA moeten, naast dat in het kader van de banenafspraak banen worden gecreëerd, werkplekken en vaardigheden van arbeidsgehandicapten beter op elkaar aansluiten: “Uit een UWV publicatie blijk dat in 2014 55.600 Wajongers aan het werk gingen. Hoewel dat een toename was, had de helft van hen deze baan binnen een jaar weer verloren.” Dit akan onder meer worden verklaard door de negatieve relatie tussen baantevredenheid en hebben van werk dat niet aansluit bij iemands vaardigheden.

Werkgevers hebben de wettelijke plicht werkplekken en de inhoud van het werk te laten aansluiten op de vaardigheden van werknemer met een handicap. 35,5% van de gehandicapte werknemers zegt vaardigheden te hebben die hoger zijn dan vereist voor het werk dat zij doen, tegen 32,2% van de niet gehandicapte werknemers. In de ICT hebben arbeidsgehandicapten bijna elf procentpunten meer kans overgekwalificeerd te zijn dan niet-arbeidsgehandicapten. Een verklaring hiervoor is dat werknemers met een ziekte of handicap ook een grotere kans op een mismatch hebben als ze zelf geen belemmering ervaren bij het uitvoeren van het werk.

Het vinden van een baan garandeert trouwens niet dat arbeidsgehandicapten meekomen met niet-arbeidsgehandicapten. Werknemers met een beperking nemen minder vaak deel aan cursussen en trainingen, waardoor de mismatch blijft bestaan.

Bron: bericht  FD, 22 maart 2017 (login); artikel ESB, 22 maart 2017.