13-10-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

“Kwetsbare groepen met fiscale prikkels aan het werk helpen heeft maar beperkt effect”

Zit de Participatiewet aan zijn limiet? Hoogleraren waarschuwen: “Nog meer van hetzelfde voegt weinig toe.”

Algemeen directeur van werkgeversvereniging AWVN Harry van de Kraats sprak onlangs zijn zorgen uit over de onderkant van de arbeidsmarkt. Hij roept op tot een oplossing: “Door werkgeven aan de onderkant weer aantrekkelijk te maken, via een combinatie van een lager fiscaal tarief op arbeid en extra loonkostensubsidie, kan massawerkloosheid, verdringing en grote prijsdruk aan de onderkant van de arbeidsmarkt voorkomen worden. Het verschil tussen brutoloonkosten en netto-inkomsten omlaag brengen is nergens zo urgent als aan de onderkant.

Hoogleraren en arbeidsmarktdeskundigen denken daar anders over. In een reactie pleiten zij dat er, in plaats van fiscale prikkels, ruimte moet zijn voor scholing om de kansen van kwetsbare groepen te vergroten.

Volgens Ton Wilthagen zijn er al heel veel subsidies en fiscale prikkels om zwakke groepen aan het werk te krijgen. “Nog meer van hetzelfde voegt weinig toe.”

Hoogleraar Paul de Beer ziet een mogelijkheid in het creeren van nieuwe banen die economisch gezien niet levensvatbaar zijn, maar maatschappelijk wel van belang kunnen zijn. “Denk bijvoorbeeld aan conciërges op scholen, de gemeentelijke plantsoenendienst of ondersteunende functies in de zorg. (…) Je kan uiteindelijk een grote groep mensen uit de WW helpen, maar dat betekent niet dat alle uitkeringen worden uitgespaard.” Ook moet nieuw beleid niet gaan concurreren met de participatiewet. “Niet- of laaggeschoolden komen wellicht voor dezelfde banen in aanmerking als groepen die onder de participatiewet vallen. Het ene mag niet ten koste gaan van het andere’, zegt De Beer. Volgens Wilthagen zit de Participatiewet aan z’n limiet: “Er zijn succesje geboekt, maar het wordt steeds lastiger om een vervolg te geven aan die succesjes.”

Bron: interview Financieel Dagblad, 10 oktober 2016; bericht Financieel dagblad, 10 oktober 2016.