17-11-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Laatste implementatiedag van dit jaar: 10 december

Locatie: Zeist. De voorinschrijving is vanaf heden geopend.

De vijfde en laatste Implementatiedag van dit jaar is door de Programmaraad aangekondigd en staat open voor voorinschrijving. De dag vindt plaats op donderdag 10 december in Zeist.

Bron: bericht Programmaraad, 16 november 2015.

Van de presentaties van de vorige dag (15 oktober jongstleden) zijn de meeste beschikbaar (zie eerder bericht). Van enkele sessies ontbraken nog de presentaties. Van de intervisiebijeenkomst ‘Welke wegen leiden naar beschut werk?’ is sinds kort het verslag online te raadplegen.