7-07-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Landelijk pakket scholing voor doelgroep Participatiewet nodig

Perspectief op een baan vergt continue scholing en ontwikkeling voor kwetsbare groepen.

Een landelijke afspraak over voorzieningen voor scholing- en ontwikkeling draagt bij aan een sterkere arbeidsmarktpositie van de brede doelgroep van de Participatiewet. Het pakket kan ervoor zorgen dat minder zelfredzame mensen, ook als ze tijdelijk geen werk hebben, hun skills kunnen blijven onderhouden. Dat blijkt uit het advies ´Naar een centrale afspraak voor de brede doelgroep Participatiewet?´ opgesteld door Paul de Beer van het Amsterdam Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS).

Het AIAS adviseert om de komende jaren en in overleg tussen de diverse partijen als O&O-fondsen, gemeenten, SW-bedrijven, regionale werkbedrijven en werkgevers één integraal, samenhangend pakket te ontwikkelen voor ondersteuning en versterking van de basis- en werknemersvaardigheden van mensen die vallen onder de Participatiewet.

 

SBCM heeft om dit onafhankelijke advies gevraagd, omdat het vaak onduidelijk is welke verplichtingen en aanspraken de verschillende groepen cliënten van de Participatiewet hebben en welke partij de eerste verantwoordelijkheid voor een doelgroep heeft.

Bron: Bericht SBCM, 5 juli 2016; bericht Binnenlands Bestuur, 5 juli 2016.