24-03-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Landelijke informatiemiddag ‘Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’

Kom op 12 april inspiratie opdoen voor het opstellen en uitvoeren van de regionale plannen om mensen met psychische aandoeningen aan het werk te helpen.

Op  woensdagmidag 12 april organiseert de Programmaraad samen met SZW, GGZ NL en kenniscentrum Phrenos in Utrecht een landelijke informatiemiddag over het programma ‘Impuls Regionale Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen’. Tijdens deze bijeenkomst kunt u inspiratie opdoen voor het opstellen en uitvoeren van de regionale plannen om mensen met psychische aandoeningen aan het werk te helpen.

Behandeling en werk

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat werk veel kan bijdragen aan het herstel van psychische klachten: door werk nemen klachten vaak af, terwijl werkloosheid en inactiviteit ze juist versterken. Werk biedt immers structuur, inkomen en sociale contacten en geeft een gevoel van eigenwaarde en ‘ertoe doen’.

Het ligt daarom voor de hand dat organisaties en professionals uit de geestelijke gezondheidszorg samen met hun counterparts van Werk & Inkomen proberen verbindingen te leggen tussen re-integratie en participatie enerzijds en behandeling anderzijds.

Staatssecretaris Klijnsma van SZW liet onlangs weten deze samenwerking te willen stimuleren. Ze stelt daarom 3,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten op het gebied van de participatie van mensen met psychische aandoeningen: de Impuls Regionale Samenwerking GGZ en Werk & Inkomen. Dit programma sluit aan op de goede ervaringen die zijn opgedaan met het rondje langs de arbeidsmarktregio’s (de ‘Werkateliers’) en op de leerervaringen uit de vier voorbeeldregio’s.

Arbeidsmarktregio’s en ggz-instellingen kunnen gezamenlijk een beroep doen op de ‘Impuls’ voor financiële ondersteuning om regionale samenwerking op te zetten, door te ontwikkelen of structureel te verankeren, met als doel de kwaliteit van de ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen te vergroten (zie eerder bericht).

Voor wie?

De informatiemiddag is bedoeld voor professionals en beleidsmakers die werken aan de (re-)integratie van mensen die psychisch kwetsbaar zijn, bij bijvoorbeeld UWV, gemeenten, sociale werkbedrijven, zorgverzekeraars, (vertegenwoordigers van) werkgeversorganisaties en organisaties voor geestelijke gezondheid. De middag heeft vooral meerwaarde voor mensen in centrumgemeenten die beslissen of adviseren over het en vormgeven van een regionaal samenwerkingsplan in het kader van de ‘Impuls’.

Wanneer en waar?

De bijeenkomst vindt plaats op 12 april van 12.00 tot 17.00 uur in de Supernova-zaal in de Utrechtse Jaarbeurs. Aanmelden voor de bijeenkomst kan nu door hier te klikken.

Bron: bericht Programmaraad, 23 maart 2017. In dit bericht vindt u ook het programma van de middag.