8-09-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Leernetwerk Banenafspraak in september van start

Gemeenten, provincies en waterschappen willen van elkaar leren rond het invullen van hun aandeel in de banenafspraak.

Vanaf september start het leernetwerk Banenafspraak, een gezamenlijk initiatief van de IPO, VNG en het A&O fonds Waterschappen.

Per provincie worden vier bijeenkomsten georganiseerd waar collega’s kennis kunnen delen over de Wet Banenafspraak. Het gaat hierbij om feitelijke kennis, maar zeker ook om het delen van aanpakken en ervaringen. De eerste bijeenkomst gaat over het leerdoel van de bijeenkomsten, het delen en beantwoorden van de eerste vragen en het bepalen van de agenda voor de  volgende drie bijeenkomsten.

Eerder konden gemeenten en provincies hun voordeel doen van het, in samenwerking met SBCM, ontwikkelen en uitvoeren van functiecreatie. Lees hier meer over de uitgevoerde pilots en voorbeeldmateriaal over de aanpak binnen overheidsorganisaties.

Bron: bericht VNG, 1 augustus 2016; bericht Interprovinciaal Overleg, 24 augustus 2016;