22-11-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

‘Leren moet en leren is goed, maar we doen het te weinig’

Terugblik op het congres ‘De Professional Centraal’.

Op de SBCM-website een uitgebreide terugblik op het congres van 15 november. Zowel tijdens het plenaire deel als de deelsessies stond als thema centraal: het belang van leren en ontwikkelen om duurzame participatie van de doelgroep te bevorderen.

  • Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek vertelde over zijn visie op een leven lang leren: Leren moet en leren is goed, maar we doen het te weinig!
  • Annette van Waning, hoofd Corporate Social Responsibility bij Vebego, vertelde vanuit werkgeversperspectief hoe Vebego zijn verantwoordelijkheid neemt om duurzame banen te creeren voor de in totaal 6.000 weknemers met een kwetsbare positie. Vebego heeft een eigen methodiek ontwikkeld om de impact van activiteiten te meten. Ook zet het zogenaamde TOP-academies op voor jongeren uit het vso- en PrO-onderwijs.
  • Tussen de levendige deelsessies stond in de lunchpauze voor iedereen de pas gelanceerde Tijdmachine open voor een bezoek.
  • Aan allerlei onderwerpen rond het thema waren diverse deelsessies gewijd. Lees onder meer het verslag van de discussie-workshop Aan de slag met een leven lang ontwikkelen waarbij voor- en tegenstanders van allerlei stellingen elkaar via de Lagerhuis-opstelling probeerden te overtuigen.
  • Als afsluiting speelde in de plenaire zaal theatergroep Laborijn het theaterstuk ‘Van zessen klaar’. Op indrukwekkende wijze lieten de acteurs zien wat er met je gebeurt als je lang werkloos bent of werkt met een beperking.

Rondom het thema van het congres ‘Duurzame sociale werkgelegenheid’ is ook een prachtig en kleurrijk  inspiratiemagazine  (pdf, 1,3 Mb) gemaakt. Daarin kunt u één en ander nalezen. 

Bron: SBCM, 21 november 2017.