21-03-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Loondispensatie: een pleister tegen de hoofdpijn

Organisaties lopen te hoop tegen kabinetsplannen. Jan-Jaap de Haan: “Ik zou tegen werkgevers en het kabinet willen zeggen; laten we naar die hoofdpijn gaan kijken.”

Naar aanleiding van het in opdracht van Cedris verrichte onderzoek (zie persbericht) is Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan aan het woord over de resultaten en de reacties.

Hij  meldt verrast te zijn door de uitkomst van de enquête. “Het beeld was tot nu toe dat werkgevers ontevreden zijn over de loonkostensubsidie en in plaats daarvan de loondispensatie willen. Dat blijkt nu niet te kloppen. Werkgevers zijn blijkbaar zeer tevreden over de loonkostensubsidie op een paar punten na. Dit moet vertrouwen geven om het huidige systeem beter te maken en niet helemaal om te gooien.”

De Haan hoopt met de enquête in de hand opnieuw met werkgevers en het kabinet te kunnen gaan overleggen over behoud van de loonkostensubsidie. “Het onderzoek toont aan dat bij werkgevers de wens leeft om de loonkostensubsidieregeling te verbeteren. De voorgenomen wetswijziging is wat dat betreft een pleister tegen de hoofdpijn. Ik zou tegen werkgevers en het kabinet willen zeggen; laten we naar die hoofdpijn gaan kijken.”

De VNG heeft staatssecretaris Van Ark al eerder op de hoogte gesteld van de gemeentelijke zorgen over de plannen rond loondispensatie. De gemeenten waarschuwen voor vergroting van financiële problemen bij werknemers die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.

Tal van organisaties deden inmiddels een klemmende oproep aan de politiek om af te zien van de maatregel. Sociaal Werk Nederland, MEE NL, BPBI, Federatie Opvang, HU en NVVK en anderen schreven een opinie-artikel dat in ingekorte vorm is geplaatst in Trouw en uitgebreid op Sociale vraagstukken.

Bron:  VNG, 19 maart 2016;  NRC, 19 maart 2018;  Binnenlands Bestuur, 20 maart 2018.