9-11-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Loonkostensubsidie weinig ingezet door gemeenten

“Het is jammer en eerlijk gezegd onbegrijpelijk dat loonkostensubsidie nog zo weinig wordt ingezet door gemeenten. Ze laten daarmee kansen liggen om meer mensen aan het werk te helpen,” aldus Cedris-voorzitter Job Cohen.

Door gebruik te maken van het instrument loonkostensubsidie kunnen gemeenten besparen op uitkeringen, maar dit gebeurt in de praktijk niet vaak. 

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 mogen gemeenten uitkeringsgeld inzetten om mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, aan een baan te helpen. Dit geld wordt gebruikt als loonkostensubsidie voor werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst hebben. Gemeenten kunnen daarmee besparen op de kosten van uitkeringen.

In de praktijk wordt dit volgens Cedris maar weinig gedaan. Daarom hebben Cedris en Berenschot een tool aan alle gemeenten aangeboden om uit te rekenen hoe de inzet van loonkostensubsidie uitpakt. De tool berekent welke besparing een gemeente bereikt.

Loondispensatie

Volgens Cohen is het voor gemeenten slim om snel met de loonkostensubsidie aan de slag te gaan. Het nieuwe regeerakkoord spreekt over een mogelijke vervanging van loonkostensubsidie door loondispensatie, maar er zal het komende jaar niets veranderen. “De aantrekkende economie zorgt voor veel nieuwe vacatures: hét moment om met loonkostensubsidie de boer op te gaan.”

Bron: bericht Gemeente.nu, 9 november 2017.