14-07-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

'Loonprikkel speelt beperkte rol in succes Participatiewet'

Om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden is méér nodig, zoals de juiste bedrijfscultuur en begeleiding

Er is maar weinig effect te verwachten van de loonkostensubsidie waarmee de Participatiewet werkgevers stimuleert mensen met een beperking in dienst te nemen. Er is veel meer nodig om deze mensen deel te laten nemen aan het normale arbeidsproces. Zoals daadwerkelijk inspelen op hun talenten en het creëren van de juiste randvoorwaarden bij werkgevers.

Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Tilburg in hun studie ‘Het werkt niet vanzelf. Over loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet’.

De onderzoekers presenteren een model met daarin verschillende factoren die bij werkgevers een rol spelen in het proces van het in dienst nemen én houden van mensen met een arbeidsbeperking, zoals bedrijfscultuur, imago en begeleiding. Een integrale aanpak met oog voor al die factoren is noodzakelijk.

Loonkostensubsidie trekt weinig werkgevers daadwerkelijk over de streep. Uit een eerder onderzoek van UWV bleek dat 1 op de 5 werkgevers door loonkostensubsidie uiteindelijk besloot om een 'kwetsbare werkzoekende' aan te nemen. De onderzoekers stellen dat loonkostensubsidie een 'enkele schakel' in het geheel is en zien meer in een gecombineerde aanpak, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld jobcoaching en proefplaatsingen. HR-activiteiten zoals jobcrafting zijn vaak wel aanwezig, maar dienen verder te worden aangevuld met meer specifieke kennis van de doelgroep, aldus de onderzoekers.

In een vervolgonderzoek zal nader worden ingezoomd op de condities waaronder werkgevers arbeidsgehandicapten in dienst zouden nemen.

 

Bron: Bericht Universiteit Tilburg, juni 2015.