6-10-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Maximaal 25 gemeenten mogen experimenteren met bijstand

De komende drie jaar mag een groep van maximaal 25 gemeenten experimenteren met de regels in de bijstand.

De ministerraad heeft besloten dat maximaal 25 gemeenten op basis van een AMvB kunnen experimenteren: zij kunnen afwijkende afspraken maken rond de arbeids- en re├»ntegratie-inspanningen van groepen bijstandsgerechtigden en/of met een gedeeltelijke vrijlating van inkomsten uit arbeid naast de uitkering. Aan het experiment doen in ieder geval de initiatiefgemeenten Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen mee. 

De experimenten moeten goed wetenschappelijk zijn onderbouwd en toegankelijk zijn voor meer gemeenten die ook belangstelling hebben voor het experiment.

Alle experimenten tezamen mogen betrekking hebben op maximaal 4 procent van de totale Nederlandse bijstandspopulatie.

 

Deelname aan de experimenten moet voldoen aan strenge voorwaarden. In alle experimenten dient er een controlegroep te zijn van deelnemers aan het experiment, die niet in een van de afwijkende experimentengroepen komt en waarvoor de reguliere spelregels van de Participatiewet van kracht zijn. Ook moet er een referentiegroep zijn van bijstandsgerechtigden die niet deelnemen aan de proef en onder de reguliere Participatiewet vallen.

 

Bron: bericht Binnenlands Bestuur, 30 september 2016; nieuwsbericht Rijksoverheid, 30 september 2016; bericht VNG Magazine, 3 oktober 2016.