26-01-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Meer Wajongers aan de slag bij reguliere werkgevers

Door de aantrekkende arbeidsmarkt en de inspanningen in het kader van de banenafspraak groeide in 2015 het aantal Wajongers werkend bij een reguliere werkgever met 7 procent naar 32.400

Het aantal jonggehandicapten dat werkt is in 2015 licht toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Uit de Monitor arbeidsparticipatie van UWV Kenniscentrum blijkt dat er eind 2015 in totaal 56.400 Wajongers aan het werk waren, 800 meer dan het jaar ervoor. Het aantal Wajongers dat aan de slag was bij een reguliere werkgever groeide sterk, terwijl SW-bedrijven juist minder jonggehandicapten in dienst hadden.

5,4 Procent van de werkgevers had eind 2015 een Wajonger in dienst. In 2013 was dit percentage nog 4,9 procent.

Het aantal Wajongers dat in of via een SW-bedrijf werkte daalde in dezelfde periode met 5% naar 24.000. Deze daling wordt veroorzaakt doordat er in 2015 nagenoeg geen Wajongers meer een Wsw-dienstverband instroomden als gevolg van de afsluiting van de Wsw.

Belangrijk aandachtspunt is volgens de onderzoekers nog wel het baanverlies en het daarna niet (snel) meer aan het werk kunnen komen door de Wajongers. Om werk bij een reguliere werkgever mogelijk te maken, zijn veel inspanningen en investeringen nodig. Het werk dat Wajongers doen bij een reguliere werkgever is veelal aangepast werk in een reguliere setting met veel ondersteuning en begeleiding. Van de Wajongers die werken bij een reguliere werkgever krijgt bijna de helft ondersteuning via loondispenstatie. Een derde ontvangt (daarnaast) ondersteuning via een jobcoach. In totaal maakt 54 procent gebruik van enige ondersteuning.

Bron: Bericht UWV, 24 januari 2017.