28-02-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Meer Wajongers aan het werk

Dankzij Monitor Arbeidsparticipatie van UWV is voor het eerst inzicht in de arbeidsparticipatie van Wajongers met arbeidsvermogen: Meer mensen met een uitkering voor jonggehandicapten en met een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) zijn vaker betaald aan het werk.

Regulier werk
Het aantal mensen met een Wajong-uitkering dat een baan heeft nam in 2016 toe met 1.400, tot 57.800. Ongeveer 5,5 procent van de Nederlandse bedrijven had eind 2016 één of meerdere Wajongers in dienst. Tussen 2015 en 2017 heeft UWV Wajongers ingedeeld naar arbeidsvermogen – zie eerder bericht. Voor het eerst is er daarom inzicht te geven in de arbeidsparticipatie van Wajongers met arbeidsvermogen. Uit de Monitor Arbeidsparticipatie van UWV blijkt dat bijna de helft van hen eind 2016 aan het werk is; circa drievijfde bij een reguliere werkgever en tweevijfde in of via de Sociale Werkvoorziening (SW).

Het aantal Wajongers dat bij een reguliere werkgever werkt, stijgt. In 2016 was de stijging sterker dan in 2015. Bij de SW-bedrijven neemt hun aantal juist af als gevolg van de afsluiting van de toegang tot de Wsw-regeling. 


Ondersteuning
Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel Wajongers dat werkt met loondispensatie (een aanvulling op het loon waardoor werkgevers minder hoeven te betalen) of ondersteuning van een jobcoach verder toeneemt. Volgens het UWV is er meer ondersteuning nodig om Wajongers aan het werk te houden. Het rapport laat ook zien dat Wajongers vaker hun werk behouden en vaker – na verlies van werk – opnieuw werk vinden. Toch vindt een aanzienlijk deel langdurig geen werk, nadat zij hun baan hebben verloren.

Bron: Binnenlands Bestuur, 27 februari 2018.