20-04-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Meetellen inleenconstructies quotum garantiebanen

Raad van State waarschuwt voor risico’s rond administratie inleenverbanden door UWV

Onder de banenafspraak tellen inleenverbanden mee. Voor zover dat Wsw-detacheringen betreft worden deze geadministreerd via de Wsw-statistiek en via een verdeelsleutel op landelijk niveau toegerekend aan inlenende sector markt of overheid.

Mocht worden besloten het quotum te activeren – op zijn vroegst per 1 januari 2018 - dan worden inleenverbanden toegerekend aan individuele inlenende werkgever met 25 werknemers of meer.

De ingeleende uren (Wsw-gedetacheerden en uitzendkrachten) moeten dan geregistreerd staan bij de polisadministratie van UWV. Dit vergt ontwikkeling van een systeem waarmee organisaties die beroepsmatig personeel uitlenen, uren mogen overdragen aan inleners.

 

Het ontwerpbesluit om inleenconstructies mee te laten tellen voor de inlener om zo het afgesproken aantal banen volgens de banenafspraak te halen ligt momenteel voor in de Tweede Kamer. De Raad van State heeft daarover een advies gegeven en wijst demissionair staatssecretaris Klijnsma op risico’s rond de uitvoering door UWV. Het advies luidt:

  • Heroverweeg het besluit om de taak van het administreren van de inleenconstructies bij UWV neer te leggen;
  • Overweeg alternatieven voor het administreren van de urenoverdracht tussen uitlener en inlener.

In haar reactie stelt staatssecretaris Klijnsma dat er weloverwogen voor UWV als uitvoerder is gekozen. UWV is verantwoordelijk voor het tellen van de verloonde uren en daarbij past niet de door de Raad van State geopperde oplossing waarin werkgevers en uitzendbranche zélf verantwoordelijk worden gemaakt voor het meetellen van de inleenconstructie.

Bovendien zijn er, aldus Klijnsma, maatregelen genomen die uitvoeringsrisico’s beheersbaar houden en is er een pilot aan voorafgegaan die de uitvoerbaarheid en de risico’s in beeld brengt.

 

Bron: bericht Binnenlands Bestuur, 19 april 2017; Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, februari 2017.