13-10-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Mensen met gezondheidsbeperking moeizaam aan het werk

SCP: “Werk maakt niet altijd gelukkig”. Arbeidsgehandicapten met een betaalde baan geven aan dat zij nauwelijks gelukkiger zijn dan toen ze nog thuis zaten.

Een baan verhoogt niet altijd het welzijn voor mensen met een beperking. Dit blijkt uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 'Beperkt in functie. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname mensen met gezondheidsbeperkingen'.

 

Voor veel mensen die iets mankeren is een betaalde baan 'een stap te ver', aldus het SCP-rapport 'Beperkt in functie' dat gisteren verscheen. Degenen met een fysieke of mentale beperking denken als ze werkloos zijn vaak wel dat een baan hen gelukkiger zou maken, maar in de praktijk gaat dat niet altijd op. 

 

Mensen met een beperking merken dat ze vaker dan anderen worden buitengesloten op de werkvloer en hebben het gevoel dat zij minder vaak een compliment krijgen. Ook worden zij minder vaak om hulp gevraagd, en wordt hun advies minder vaak opgevolgd, geven de arbeidsbeperkten aan. Ook geven zij,

vaker dan mensen zonder beperking, aan dat ze minder uren willen werken dan dat ze doen.

Het SCP vindt het moeilijk om een verklaring hiervoor te geven. Het planbureau benadrukt bij deze uitkomsten echter dat het vooral hun beleving is, en dat het in werkelijkheid meevalt. Gezonde mensen die werken zijn immers wel veel tevredener over het leven dan de werklozen. Maar het zou zomaar kunnen komen, meldt het planbureau, doordat het werk hun zwaarder valt dan verwacht of gehoopt.

Bron: bericht SCP, 12 oktober 2016; bericht Trouw, 12 oktober 2016; bericht NOS, 12 oktober 2016; bericht Gemeente.nu, 12 oktober 2016; de Volkskrant, 12 oktober 2016; Binnenlands Bestuur, 12 oktober 2016.