18-01-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Merendeel arbeidsbeperkten heeft na twee jaar nog geen baan

Na twee jaar zoeken heeft 80% van de arbeidsbeperkten die op de Wsw-wachtlijst stonden, nog steeds geen werk.

Drie jaar na de Participatiewet zijn de kansen voor arbeidsbeperkten om een baan te vinden bij een reguliere werkgever iets gegroeid, aldus de gemeenten die dat moeten regelen. Maar merendeel arbeidsbeperkten heeft nog geen baan.

Eind vorig jaar meldde Trouw uit de in december verschenen ervaringsonderzoeken (zie eerder bericht) dat  gemeenten zien dat er veel arbeidsbeperkten worden geplaatst, maar dat tegelijkertijd ook weer veel plaatsen wegvallen. Tijdelijke contracten voor arbeidsbeperkten worden namelijk nauwelijks nog omgezet tot een vast contract. Werkgevers lijken nog onvoldoende vertrouwen te hebben in een vast contract voor iedereen, maar ook specifiek voor mensen met een arbeidsbeperking. Volgens UWV krijgt slechts 17 procent van de arbeidsbeperkten met een baan uiteindelijk een vast contract. 

Volgens gemeenten lukt het wel steeds beter. Dankzij de nieuwe instrumenten die de Participatiewet biedt, zijn ze redelijk goed op weg, vinden de gemeenten. Vooral de loonkostensubsidie ‘opent deuren’ bij werkgevers. Ook de no-riskpolis, die regelt dat de gemeente de kosten op zich neemt als de werknemer met een arbeidsbeperking ziek wordt, werkt positief voor de welwillendheid van werkgevers. Dit melden zij aan onderzoeksbureau Berenschot – die de ervaringen van werkgevers heeft gepeild in opdracht van het ministerie.

Uit het onderzoek onder cliënten (verricht door Inspectie SZW) blijkt dat  de 11.000 arbeidsbeperkten die eind 2014 op de Wsw-wachtlijst stonden, tussen wal en schip dreigen te vallen. 80 procent van hen had na twee jaar nog steeds geen werk gevonden. Zij kunnen niet meer bij SW-bedrijven terecht omdat die sinds 2015 geen nieuw personeel mogen aannemen. Voor uitplaatsing met loonkostensubsidie zijn zij veelal te weinig inzetbaar. Alleen de allerzwakste groep kan nog – vaak binnen de muren van de SW-bedrijven - komen op een zogeheten beschutte werkplek. . Hoewel viervijfde van deze groep in de eerste twee jaar wel enige ondersteuning van de gemeente heeft gekregen, denkt bijna 60% van deze groep nooit meer een betaalde baan te vinden.

Bron: CenterData, 20 december 2017; Trouw, 4 januari 2018.