3-11-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Minder bureaucratie rond banenafspraak: Leerlingen VSO direct in doelgroepregister

Klijnsma laat werkgroep onderzoeken hoe de bureaucratische rompslomp rond het creëren van garantiebanen kan worden verkleind

In een poging de bureaucratische rompslomp rondom de garantiebanen te verminderen, heeft staatssecretaris Klijnsma een nieuwe maatregel genomen.

Tijdens het Algemeen Overleg zegde zij toe snel te regelen dat schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs niet meer door het UWV gekeurd te worden om in het doelgroepregister voor de garantiebanen opgenomen te worden/blijven. Voor hen was er sinds afgelopen zomer (zie eerder bericht) al een  versoepelde toegang tot het register, maar de toets achteraf door UWV kan nu achterwege blijven.

Klijnsma kreeg tijdens het Overleg van vrijwel alle fracties fikse kritiek op de grote hoeveelheid bureaucratie bij de uitvoering van de Participatiewet. Welwillende werkgevers klagen over te weinig mensen in het doelgroepregister.

Ook de bureaucratie en de criteria rond de indicatie banenafspraak kregen kritiek. Er zijn vraagtekens of die laatste meting elk jaar moet worden herhaald. Cedris stelde in een brief aan de Kamer voor ook een gevalideerde vaststelling van een lage loonwaarde op de werkplek te aanvaarden als een professioneel oordeel, waarmee iemand in het doelgroepregister geplaatst kan worden.

Naast de toegang voor VSO zegde Klijnsma meer maatregelen toe om de bureaucratische rompslomp rond het creëren van garantiebanen te verkleinen. Zij beloofde de Kamer een werkgroep in te stellen die gaat kijken of het allemaal wat minder bureaucratisch kan. In november wordt de Kamer hierover geïnformeerd.

 

Bron: Bericht Binnenlands Bestuur, 30 oktober, Bericht nu.nl, 30 oktober 2015.