26-01-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Minister Plasterk spoort overheidswerkgevers aan de banenafspraken na te komen

Doelstelling 2015: 3.000 extra banen voor de doelgroep. Daar komen er dit jaar 3.500 bij

Gaat de overheidssector de banenafspraak halen? Zorgelijke signalen vorig jaar van aanjager Hans Spigt.

Minister Plasterk (BZK) attendeert de overheidswerkgevers in een brief op wat hen te doen staat. Vorig jaar zouden zij 3.000 extra banen voor de doelgroep moeten realiseren, en daar komen er dit jaar 3.500 bij.

De brief splitst ook uit wat dit jaar qua aantallen garantiebanen wordt verwacht van gemeenten, Rijk, provincies, Gemeenschappelijke Regelingen, onderwijs et cetera.

Bron: bericht Programmaraad, 26 januari 2016.