9-06-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Nationale Ombudsman onderzoekt klachten gemeentelijke zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk

Onderzoek na klachten: mensen die een beroep moeten doen op bijvoorbeeld de WMO of de Participatiewet blijken veel minder zelfredzaam dan de overheid veronderstelt

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de klachten en signalen van burgers over het zogeheten sociaal domein. Dit zijn zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk, taken die de Rijksoverheid bij gemeenten heeft neergelegd. Het gaat om de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Hij start dit onderzoek uit eigen beweging vanwege de hoeveelheid klachten die hij sinds januari 2016 heeft ontvangen en de onduidelijkheid rondom de klachtbehandeling door gemeenten. Met dit onderzoek wil de ombudsman inzicht krijgen in de ervaringen van burgers in het sociaal domein en hoe gemeenten klachten en problemen van deze burgers oplossen.

De zelfredzaamheid waar de regelingen van uitgaan blijkt niet vanzelfsprekend. Mensen in contact met het sociale domein zijn vaak erg afhankelijk van de overheid en veel minder zelfredzaam dan de overheid veronderstelt. De ombudsman onderzoekt wat burgers redelijkerwijze kunnen verwachten van het klachtrecht in het sociale domein. Het onderzoek wordt naar verwachting eind 2016 afgerond.

 Bron: bericht Nationale Ombudsman, 7 juni 2016.