6-12-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

'Nederland doet te weinig voor gehandicapten'

Mensen met een beperking vallen vaak nog steeds buiten de boot.

Nederland doet te weinig om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving, concludeert het College voor de Rechten van de Mens. Zij ondervinden vooral problemen op het gebied van arbeid, zelfstandig wonen, toegankelijkheid en onderwijs. 

Driekwart van de mensen met een handicap ervaart obstakels rondom de toegang tot werk. Ook is er voor hen een tekort aan geschikte woningen. Daarbij heeft een kwart moeite om openbare ruimtes en gebouwen in te komen.
Het rapport is opgesteld naar aanleiding van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap, dat ruim een jaar geleden is ingegaan.

Bron: AD, 1 december 2017; Nieuws.nl, 3 december 2017;  Nu.nl, 1 december 2017;  Mensenrechten, 1 december 2017.